Wat is NLP?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) geeft je veel inzicht in de onbewuste sturing van je doen en laten en leert je bewuster gebruikmaken van jouw uitzonderlijk menselijke vermogens, waarbij positieve verandering van gedrag, emoties en overtuigingen kunnen plaatsvinden.

Met NLP kunnen wij helpen het ENIGMA VAN DE REFLEXIE ofwel het raadsel van de menselijke communicatie te ontrafelen en je verder op weg te helpen in je persoonlijke groei en succesvolle communicatie met jezelf, je partner, kinderen, vrienden, collega’s e.a.

Waarin voorziet NLP?

Een gemodelleerd begrip hoe mensen gedachten en ervaringen organiseren, opslaan in hun geheugen en hoe zich dat vervolgens in gedrag manifesteert. De wijze waarop mensen beslissen, leren, zichzelf en anderen motiveren, doelen stellen, ontwikkelen, veranderen en succesvol zijn.
En ook hoe mensen zichzelf belemmeren in het bereiken van hun eigen doelen en zichzelf weerhouden om persoonlijke wensen na te streven en te realiseren.

- Doeltreffende methoden, om de structuur achter situaties te herkennen en bewust verband te leren zien tussen gebeurtenissen. Hoe je flexibele en creatieve kwaliteiten in denken en handelen kunt vergroten en aanwenden om nog beter in staat te zijn je leven positief te beïnvloeden.

- Een dynamische aanpak om een groter scala van mentale en emotionele keuzes te creëren – in jezelf en in anderen – en daarmee een stevige en solide basis te vormen voor actie en confrontatie. Om twijfel en onzekerheid te overwinnen, jezelf in positieve zin verder te ontwikkelen, je toekomst zelfbewust richting te geven en je doelen te realiseren in je werk, je relaties, familie, gezondheid en persoonlijke groei.

 

‘Verwarring is de doorgang naar een nieuwe wereld'